Jesteś tutaj:

Trwają prace przy budowie kanalizacji i wodociągu

Data: 08.05.2018 r., godz. 11.20    1866
Wykonawca - firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, obecnie kończy prace związane z budową sieci wodociągowej na Zadaniu 2 (rejon ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna we wsi Chotomów) i Zadaniu 10 (rejon ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów).
Konieczne jest jeszcze wykonanie prób i dokonanie odbioru wybudowanej sieci wodociągowej, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie zakończenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie, aby mieszkańcy mogli rozpocząć procedurę przyłączania się do wybudowanej sieci wodociągowej. W ramach Zadania 2, wykonawca wybudował już sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobrej, Parkowej, Bagiennej, pozostał do wykonania łącznik pomiędzy ulicą Dobrą a Parkową oraz ulica Świetlista. Trwa również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania 10 - ulica Kwiatowa, Dolinowa.

Od połowy kwietnia 2018 roku rozpoczęła się również realizacja Zadania 3: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów”. Prace rozpoczęto budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej, Willowej i Małej.

Na początku maja 2018 roku, wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z realizacją Zadania 11: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów, budową sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej.

Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowany jest przy udziale Funduszu Spójności, kwota dofinasowania: 35 125 778,42 PLN.


Fot. Prace na ul. Dolinowej 

Fot. Trwają prace w rejonie ul. Willowej w Chotomowie 


Fot. Budowa stacji uzdatniania wody