Jesteś tutaj:

Konstrukcja budynku Stacji Uzdatniania Wody już za półmetkiem

Data: 25.06.2018 r., godz. 11.42    1280
Prace na terenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie idą pełną parą. Została już wykonana konstrukcja budynku oraz roboty ziemne. Obecnie trwa montaż konstrukcji zadaszenia. Rozpoczęły się również prace technologiczne tj. spawanie rurociągu ze stali nierdzewnej. W ciągu miesiąca powinny rozpocząć się także roboty wykończeniowe SUW.
Prace przy Zadaniach związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej są również zaawansowane. Na ulicy Willowej i Promiennej, w ramach realizacji Zadania 3, trwa budowa kanalizacji. Na tym odcinku wystąpiła konieczność odwadniania wykopów, co wydłuża realizację prac. Działania przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzone są także na ulicy Bagiennej, w ramach Zadania 2. Podobne roboty Wykonawca prowadzi w okolicy przepompowni P11, na ulicy Jarzębinowej i Dolinowej w zakresie Zadania 10. W tej chwili budowane są tam najgłębsze odcinki. Natomiast na ulicy bez nazwy, w rejonie od Łąkowej do Kisielewskiego (Zadanie 11) trwają prace przygotowawcze do budowy wodociągu. Na ulicy Kisielewskiego budowa sieci wodociągowej została zakończona, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę przy realizacji prac. Dzięki Państwa pomocy możemy sprawniej przeprowadzać kolejne etapy projektu „Budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.