Jesteś tutaj:

Bilet metropolitalny- czas wymienić karty (nowy wzór)

Data: 11.02.2019 r., godz. 13.40    2552
Od września 2018 r. posiadacze Biletu metropolitalnego tzw. Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna, kupują jeszcze tańsze bilety długookresowe na komunikację ZTM- miejską i lokalną. Wraz z nową stawką zakupu biletów zmianie uległ również wzór Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna. W kwietniu i w maju zapraszamy do Punktu Obsługi „Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna” w celu wymiany kart i aktualizacji informacji na temat Państwa uprawnień do korzystania ze zniżek.


Bilet metropolitalny (Karta Mieszkańca gminy Jabłonna) uprawnia osoby zamieszkałe na terenie gminy Jabłonna, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób, do zakupu tańszych biletów długookresowych. Różnicę między ceną podstawową a kwotą, którą za bilety 30. i 90.-dniowe płacą posiadacze karty, pokrywa Gmina Jabłonna.

Jedynym warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Jabłonna jako miejsca zamieszkania.

Wraz z obniżeniem cen biletów w 2018 r. zmieniony został wzór Karty/Biletu metropolitalnego. Osoby, które wyrobiły Kartę po 1 września 2018 r., posiadają już nowy dokument. Pozostali posiadacze kart powinni wymienić je w kwietniu bądź w maju 2019 r. (po rozliczeniu podatku dochodowego PIT za 2018 r.).

W kwietniu i w maju 2019 r. zapraszamy posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna (Biletu metropolitalnego) do zgłoszenia się do Punktu Obsługi „Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna” znajdującego się w GOPS przy ul. Zegrzyńskiej 1, w celu wymiany Karty.

Po weryfikacji Państwa uprawnień do zakupu tańszych biletów, odbywającej się na podstawie wglądu do 1. strony zeznania podatkowego PIT za 2018 r. bądź innych dokumentów określonych w Regulaminie, zostanie Państwu wydana Karta wg nowego, aktualnego wzoru.

Wymiana karty jest bezpłatna i nie wymaga ponownego wypełniania wniosku o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna.