Jesteś tutaj:

Zaprojektuj gminną kartkę wielkanocną!

Data: 04.03.2019 r., godz. 09.05    1586
Już po raz trzeci zapraszamy dzieci (w wieku od 6 do 16 lat), mieszkające w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania Gminnej Kartki Wielkanocnej!
Co trzeba zrobić?

1. Wykonać pracę plastyczną dowolną płaską techniką.
Praca ma przedstawiać pierwszą stronę świątecznej kartki – nie musi zawierać długich życzeń.

2. Podpisać pracę w następujący sposób:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:......................
WIEK:...........................
NAZWA SZKOŁY, KLASA: ................................
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:.................................
TELEFON KONTAKTOWY:..........................

3. Złożyć swoją pracę w sekretariacie szkoły lub dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłonna w terminie do 20 marca.

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca na www.jablonna.pl!

Trzy najlepsze prace zostaną opracowane graficznie, powielone i rozesłane wraz z życzeniami przez Urząd Gminy Jabłonna.

Autorzy zwycięskich prac oraz 10 wyróżnionych dostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy!