Jesteś tutaj:

11 kwietnia. Komunikat w związku z trwającą akcją strajkową w placówkach oświatowych

Data: 11.04.2019 r., godz. 15.35    901
Czwartek 11 kwietnia była kolejnym dniem strajku szkolnego. Akcja strajkowa obejmowała wszystkie placówki gminne, strajkowało ok. 74% nauczycieli. Podobnie jak w poprzednie dni, także dzisiaj w naszych przedszkolach i szkołach nie odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a zajęcia opiekuńcze realizowane były w bardzo ograniczonym zakresie. Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie odbył się zgodnie z procedurami.
Informujemy, że w przypadku, kiedy dyrektor będzie miał do dyspozycji odpowiednią liczbę nauczycieli, dokona on oceny możliwości podjęcia zgodnej z zasadami bezpieczeństwa organizacji zajęć dla uczniów- w zakresie uzależnionym od liczby i kwalifikacji niestrajkujących nauczycieli.
Jedynym organem władnym podjąć decyzję o organizacji pracy w takie dni jest dyrektor szkoły (przedszkola).

Przypominany, że niezależnie od sytuacji strajkowej, w dniach kolejnych egzaminów, które zaplanowane są do środy 17 kwietnia, bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami , którzy będą z takiej opieki chcieli skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Uwzględniając powyższe ponownie kierujemy do Państwa- Rodziców i opiekunów, prośbę o zapewnienie, jeśli to możliwe, uczniom szkół i przedszkoli objętych strajkiem i zaangażowanych w organizacje egzaminów (do Zespołów Nadzorujących powoływani są także nauczyciele przedszkoli) opieki.

Bardzo prosimy o szczególnie uważne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych naszych placówek i przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i platformy i-przedszkole – sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może zmieniać się nawet w godzinach popołudniowych.
O zwracanie szczególnej uwagi na te komunikaty apelujemy zwłaszcza do rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w których dniach egzaminów przewidywana była inna organizacja nie tylko zajęć, ale i dojazdów.

Uczniów klas III gimnazjów i VIII szkół podstawowych ponownie prosimy, by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem.

Podobnie jak dotychczas, na stronach Gminy, szkół i przedszkoli będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych