Jesteś tutaj:

Ogłosiliśmy kolejny przetarg w ramach projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”

Data: 09.07.2018 r., godz. 11.48    2411
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” (Zadanie 4) i pompowni „P10” (Zadanie 9) w m. Chotomów” to kolejne zadania, które będziemy realizować w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Termin składania ofert na projekt i budowę Zadania 4 i Zadania 9, upłynie 14.08.2018 r.
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w m. Chotomów, obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
— sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2 390 mb,
— ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 70 mb,
— pompowni ścieków P4 o wydajności ok. 14 dm3/s,
— sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2 440 mb

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w m. Chotomów obejmująe zaprojektowanie i wybudowanie:
— sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1 950 mb,
— ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 360 mb,
— pompowni ścieków P10 o wydajności ok. 3 dm3/s,
— sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1 100 mb.

Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”, został podzielony na Zadania. Ze względu na specyfikę terenu, realizacja prac związanych z budową kanalizacji i wodociągu obejmujących jedną ulicę, może znajdować się w dwóch Zadaniach (taka sytuacja ma miejsce np. na ul. M. Konopnickiej- inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna obejmuje ul. M. Konopnickiej od ul. Okólnej do ul. Łąkowej, jednak ze względu na wysokościowe ukształtowanie terenu - prace dotyczące tej ulicy znajdują się w zadaniach „9” i „11”).
Zakresy poszczególnych zadań są dostępne pod adresem www.jablonna.pl/budowa-wodkan/zawartosc/280/