Jesteś tutaj:

Raport o stanie gminy

Data: 14.06.2019 r., godz. 13.37    1135
Raport o stanie gminy jest instytucją prawną wprowadzoną do ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami osób.
Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, która odbędzie się w dniu
24 czerwca 2019 r.
Treść Raportu oraz druk zgłoszenia wraz z listą poparcia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna – BIP w zakładce Raport o stanie Gminy Jabłonna 2018.

RAPORT O STANIE GMINY I ZGŁOSZENIE DO DEBATY