Jesteś tutaj:

Utrudnienia w ruchu związane z budową wodociągu i kanalizacji (zadania 4 i 9)

Data: 28.06.2019 r., godz. 10.10    2712
Wykonawcy rozpoczęli roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji w ramach zadania 4 i 9 projektu p.n. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
W związku z tym w rejonie następujących ulic pojawią się utrudnienia w ruchu:
Zadanie 4:
- ul. Podleśna,
- ul. Obrońców Modlina,
- ul. Mała,
- ul. Bagienna od ul. Podleśnej do ul. Partyzantów.

Zadanie 9:
- ul. Okólna od ul. Ogrodowej do ul. Żwirki i Wigury,
- ul. Polna, ul. Konopnicka i ul. Żwirki i Wigury w rejonie ul. Okólnej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o spokojną jazdę.