Jesteś tutaj:

MIAS Mazowsze dla biblioteki

Data: 11.07.2019 r., godz. 14.23    690
Projekt pt. Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie uzyskał dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019.
Wartość projektu wynosi 24 600 zł, a kwota dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019 to 10 000 zł.

Celem projektu jest doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (dalej GCKiS). Pomysł projektu wyszedł od mieszkańców i rady sołeckiej, która wielokrotnie wskazywała na potrzebę lepszego wyposażenia biblioteki i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby mieszkańców i zmieniającego się świata.

Najważniejszym zakupem w ramach projektu będzie tzw. "wrzutnia" na książki, która zostanie ustawiona w GCKiS w Jabłonnie, działającym do godziny 22.00, codziennie z wyjątkiem niedzieli. Da ona możliwość mieszkańcom oddawania książek w godzinach późno popołudniowych i wieczornych. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione różne elementy wyposażenia dotyczące bieżącej obsługi biblioteki m.in.: komputer/laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, wózek, regał, materiały do przygotowania książek do wypożyczania itd.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, do biblioteki zostanie zakupione wyposażenie, poszerzające jej ofertę i dostęp do kultury i literatury oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu m.in.: audiobooki dla dzieci i dorosłych, gry planszowe, pufy do kącika dla dzieci i młodzieży, leżaki do organizacji wydarzeń literackich w plenerze i inne.

Projekt jest realizowany przez Gminę Jabłonna przy współpracy z Gminną Biblioteka Publiczną w Jabłonnie.