Jesteś tutaj:

Zakończyliśmy realizację Zadania 3 - Mieszkańcy mogą podłączać się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data: 01.08.2019 r., godz. 12.18    1267
Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” informuje, że inwestycja obejmująca Zadanie 3 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów”, została zakończona i przekazana do eksploatacji.