Jesteś tutaj:

Zakończyliśmy realizację Zadania 11 w zakresie budowy sieci wodociągowej - Mieszkańcy mogą podłączać się do sieci wodociągowej

Data: 01.08.2019 r., godz. 12.16    1249
Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” informuje, że inwestycja obejmująca Zadanie 11 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów” została zakończona i przekazana do eksploatacji w zakresie budowy sieci wodociągowej.
Warunki o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będą wydawane po wybudowaniu odcinka kanalizacji w ulicy Kisielewskiego. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to I kwartał 2020 roku.