Jesteś tutaj:

Zbliża się termin płatności podatku (do 16 września)

Data: 09.09.2019 r., godz. 11.43    470
Szanowni Państwo przypominamy, że 16 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wpłaty podatku można dokonać podając numer decyzji:

1. przelewem na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna podany w decyzji wymiarowej,

2. w Urzędzie: kartą płatniczą lub telefonem z wykorzystaniem kodów,
3. w kasie Banku Spółdzielczego w Jabłonnie, od których nie są pobierane opłaty,
4. u Sołtysa.

Wybierając sposób uiszczenia podatku u sołtysa koniecznym jest posiadanie przy sobie decyzji podatkowej ustalającej wymiar podatku na rok bieżący.

Uwaga!
Dokonując płatności podatku przelewem , przypominamy, iż od 01.01.2019 r. powyższe wpłaty wnosić należy na nowy, indywidualny numer rachunku bankowego , podany w decyzji wymiarowej na 2019 rok.