Jesteś tutaj:

Zakończyliśmy realizację Zadania 1 (część I) - Mieszkańcy mogą podłączać się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data: 12.09.2019 r., godz. 13.00    780
Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” informuje, że inwestycja obejmująca Zadanie 1 (część I) – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Szczęśliwej, Partyzantów, bocznej od Jasnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów””, została zakończona i przekazana do eksploatacji.