Jesteś tutaj:

Otwarcie stacji uzdatniania wody w Chotomowie i konferencja w Jabłonnie

Data: 22.10.2019 r., godz. 15.37    1159
W czwartek 17 października w naszej gminie odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Chotomowie, a zaraz później konferencja poświęcona budowie nowoczesnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.
Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody rozpoczęło się o godz. 11:00 i wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, instytucji wspierających inwestycję, wykonawcy oraz mieszkańcy gminy Jabłonna. Na samym początku uroczystości głos zabrali – Wójt Jarosław Chodorski, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński, Sołtys Chotomowa Sylwester Machnio i Dąbrowy Chotomowskiej Radomir Czauderna, mieszkanka gminy Pani Małgorzata Suchecka i Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Wszyscy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na historyczny moment i podkreślali jak ważna jest to inwestycja.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku obiekt można było w części zwiedzić w środku i posłuchać na czym polega proces uzdatniania wody.

O godzinie 12:00 w pałacu w Jabłonnie rozpoczęła się konferencja poświęcona budowie nowoczesnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi:

mgr inż. Remigiusz Dąbek, Dyrektor ds. kontraktów w firmie Envirotech,
dr hab. Michał Bitner z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
mgr Krzysztof Poszytek i mgr Łukasz Rodek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
dr hab. Rafał Bray, profesor uczelni Politechnika Gdańska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
oraz mgr Kornelia Sobczak z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

SUW w Chotomowie

Budynek technologiczny wraz ze zbiornikiem wyrównawczym wody uzdatnionej usytuowany przy ul. Partyzantów w Chotomowie przekazany został do eksploatacji w kwietniu 2019 r. Jego budowa kosztowała 4 735 254 zł z czego dofinansowanie w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”, ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” wyniosła 3 272 330 zł.

Jak funkcjonuje SUV?

Woda surowa pobierana jest z ujęć wody oznaczonych numerami 1 i 2, które znajdują się na terenie obiektu. Woda surowa tłoczona jest na aerator czyli urządzenie hydrotechniczne stosowane w stacjach uzdatniania wody. W tym miejscu odbywa się proces napowietrzenia, zwiększenia zawartości tlenu i usuwania dwutlenku węgla, siarkowodoru, a także azotu amonowego. Po napowietrzeniu w aeratorze woda kierowana jest na dwu stopniowy proces filtracji. Filtry wypełnione złożem wielowarstwowym płukane są powietrzem i wodą uzdatnioną. Po filtracji do wody dodawany jest podchloryn sodu przy użyciu pompy dozującej. Uzdatniona woda gromadzona jest w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym o pojemności czynnej około 500 m³. Stąd woda kierowana jest do sieci wodociągowej przez zestaw 5 pomp.

Konferencja „Budowa nowoczesnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w Polsce” była współfinansowana ze środków projektu „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.