Jesteś tutaj:

Informacja o możliwości zakupu pojemników na odpady

Data: 30.11.2019 r., godz. 11.30    3522
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, użytkowane dotychczas pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane) można odkupić bezpośrednio od firmy odbierającej odpady z terenu gminy Jabłonna - PARTNER Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowa 1. Telefon informacyjny 730 622 224, adres mailowy: jablonna@partner-apelski.pl
Pojemniki będzie można odkupić w następujących cenach:

• Pojemnik 120 litrów w cenie - 67,65 zł brutto
• Pojemnik 240 litrów w cenie - 94,71 zł brutto

Pojemniki obecnie używane przez właścicieli nieruchomości są własnością firmy PARTNER Sp. z o. o. i będą odbierane w grudniu 2019 r. przy ostatnim odbiorze odpadów.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Jabłonna prowadził rozmowy z przedstawicielami sieci sklepów znajdujących się na terenie gminy Jabłonna w sprawie udzielenia rabatów na nowe pojemniki. Z informacji zwrotnych wynika, że ze względu na wysokość marż dostawców nie ma możliwości na dodatkowe obniżenie ceny pojemników dla mieszkańców gminy Jabłonna. Przykładowe ceny w sieci hipermarketów budowlanych za nowe pojemniki wynoszą: za pojemnik 120 litrowy - 107 zł a za pojemnik 240 litrowy 149 zł. 

Od 1 stycznia 2020 roku wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Obecny stan prawny reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 13 września 1996 r. (ze zmianami) oraz uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.