Jesteś tutaj:

10 milionów zł dla gminy Jabłonna!

Data: 06.12.2019 r., godz. 13.39    1323
Wczoraj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę dzięki której nasza gmina otrzyma 10 mln zł na inwestycje związane z budową kanalizacji i wodociągów!
Podpisanie umowy to wynik bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminy Jabłonna a NFOŚiGW. Ze strony naszej gminy umowę podpisał Wójt Jarosław Chodorski i Skarbnik Marta Wojtachnio. 

Przypomnijmy, że gmina Jabłonna realizuje projekt „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i powstaje w ramach 19 zadań inwestycyjnych. 

W początkowym okresie realizacji koszty zaplanowanych zadań były zbliżone do szacunków przygotowanych na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ. Od drugiej połowy 2018 roku sytuacja uległa znacznej zmianie. Ceny robót budowlanych znacznie wzrosły. Ustalone w kolejnych postępowaniach przetargowych koszty były znacznie wyższe niż zaplanowano. W tej sytuacji niemożliwe okazało się wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia za kwoty pozostające w posiadaniu gminy Jabłonna na etapie zatwierdzania projektu.

Największa inwestycja w historii gminy


Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ponad 96 milionów zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie ponad 45 milionów zł.

Dla gminy realizacja projektu jest obecnie zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy wyodrębniony został zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.

W ramach projektu wybudujemy blisko 52 kilometry kanalizacji i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego zostanie wybudowana już została stacja uzdatniania wody w Chotomowie a w przyszłości zakupiony zostanie specjalistyczny samochód do oczyszczania kanałów sanitarnych i pompowni.

W sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań inwestycyjnych, które realizowane są w latach 2017 – 2021.Fot. Adam Zakrzewski NFOŚiGW, Wójt Jarosław Chodorski, Skarbnik Marta Wojtachnio