Jesteś tutaj:

Informacja o pojemnikach na odpady zmieszane

Data: 19.12.2019 r., godz. 12.23    3177
Przypominamy, że pojemniki obecnie używane przez właścicieli nieruchomości w naszej gminie są własnością firmy PARTNER Sp. z o. o. Pojemniki będą odbierane w grudniu 2019 r. przy ostatnim odbiorze odpadów zmieszanych, zgodnie z wcześniejszymi informacjami.

O możliwości odkupu pojemników informowaliśmy Państwa w listopadzie br.

http://www.jablonna.pl/aktualnosci/576/

W ostatnich dniach otrzymujemy informacje, że w dniu odbioru odpadów zmieszanych część mieszkańców nie wystawia odpadów w pojemniku, a jedynie w worku. Uniemożliwia to firmie PARTNER Sp. z o. o. odbiór pojemników, a jednocześnie odpadów zmieszanych. Jest to niezgodne z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna przyjętym uchwałą nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a) regulaminu odbiór odpadów zmieszanych odbywa się wyłącznie w pojemnikach.
Ponadto zgodnie z regulaminem właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić w dniu odbioru pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

Wszelkie kwestie odnośnie pojemników prosimy wyjaśniać bezpośrednio z firmą PARTNER Sp. z o. o. pod numerem telefonu 730 622 224 oraz mailowo: jablonna@partner-apelski.pl.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.