Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca decyzji podatkowych w Gminie Jabłonna

Data: 10.02.2020 r., godz. 16.18    705
Urząd Gminy Jabłonna informuje, że: od 7 lutego do 2 marca 2020 r. Sołtysi oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna będą dostarczali Państwu decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2020 rok.
Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru, w związku z tym, dla Państwa wygody oraz sprawnej obsługi, decyzje podatkowe będą dostarczane również w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa ( art. 148) pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku gdy jest to niemożliwe pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Na Państwa pytania dotyczące decyzji podatkowych odpowiedzą pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami telefonów: 22 76 77 337/338/305 lub mailowo pod adresem: podatki@jablonna.pl