Jesteś tutaj:

Rozpoczynamy II etap budowy ścieżek rowerowych!

Data: 12.02.2020 r., godz. 10.36    1626
W najbliższym czasie rozpoczniemy budowę ścieżek rowerowych w Bożej Woli, w Rajszewie oraz w Chotomowie. Na początku lutego Wójt Gminy podpisał umowy z wykonawcami trzech części zadania obejmujących Rajszew i Bożą Wolę. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy budowy ścieżek rowerowych w Chotomowie.
Przystępujemy do realizacji zadania pod nazwą „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II”. Na podstawie opracowanych w poprzednich latach dokumentacji projektowych rozpoczynamy budowę ścieżek rowerowych w Bożej Woli w ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630) oraz w Chotomowie w ul. Kolejowej i Przechodniej.


Ścieżka przez las

Inwestycja realizowana w Rajszewie połączy istniejącą ścieżkę rowerową na trasie Rajszew-Nowy Dwór Mazowiecki wybudowaną w ramach I etapu inwestycji z miejscowością Jabłonna (do ul. Dębowej). Na odcinku blisko 3,5 km zostanie wybudowana asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Trasa będzie wiodła po północnej stronie jezdni. Prace budowlane wykona Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec maja 2020.


Rowerem przez Bożą Wolę

Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Klonowej w Bożej Woli. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów zostanie oddany ciąg asfaltowy szerokości 2,5 m. Inwestycja będzie realizowana w ul. Klonowej od ul. Modlińskiej do granicy z Gminą Wieliszew. Wykonawcą tego odcinka ścieżki jest Appius Sp. z o.o.
Kolejnym elementem inwestycji realizowanym w 2020 r. w Bożej Woli jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Dębowej. Asfaltowa ścieżka o szerokości 2 m zostanie zbudowana na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z Gminą Wieliszew. Ścieżkę rowerową w ul. Dębowej wybuduje BENEVENTO Sp. z o.o.
Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec maja 2020.Ścieżki w Chotomowie

W Chotomowie, wzdłuż ul. Kolejowej- od istniejącej ścieżki do granicy z Legionowem-zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o zmiennej szerokości. Trasa będzie wiodła po północnej stronie torów kolejowych i istniejącej jezdni. Zadanie obejmuje ponadto budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego oraz budowę sieci teletechnicznej w ul. Kolejowej.

Chotomów czeka też przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przechodniej. Inwestycja będzie polegała na budowie kontrapasa dla rowerów oraz jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego.
Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy budowy ścieżek rowerowych w Chotomowie.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza” poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.