Jesteś tutaj:

POLITYKA SENIORALNA- Konkurs dla NGO

Data: 13.02.2020 r., godz. 16.00    483
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze– „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze –„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W następujących zadaniach publicznych:
1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;
2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym;
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;
4) Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów.

Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego do 6 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu:
22 622 42 32 w. 43.

Więcej informacji na www.mcps.com.pl