Jesteś tutaj:

Informacja o zgłaszaniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Data: 27.03.2020 r., godz. 13.18    630
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);


2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

W Urzędzie Gminy Jabłonna mogą Państwo przesyłać zgłoszenia na adres: urzad@jablonna.pl . Druk zgłoszenia dostępny jest w zakładce Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=360713

Termin nadesłania zgłoszeń: do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz. 14.00.
Potwierdzenie dokonania zgłoszenia będzie dokonywane elektroniczne (bez podpisu elektronicznego) na adres mailowy zgłaszającego.