Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

PSZOK jest już otwarty

Data: 11.05.2020 r., godz. 09.07    7103
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonnie przy ul. Chotomowskiej 61C od poniedziałku 11 maja będzie ponownie otwarty. Mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą oddać segregowane odpady komunalne pod warunkiem zachowania należytych środków ostrożności.
Na terenie PSZOK będą mogły jednocześnie przebywać maksymalnie dwa samochody osób oddających odpady. Osoby korzystające z PSZOK-a bezwzględnie będą musiały stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektu, w tym m.in.: stosować maseczki zakrywające w szczególności usta i nos, używać rękawic jednorazowych oraz zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK. Osoby bez środków ochrony osobistej zostaną wyproszone.

Odpady można dostarczyć własnym transportem, a osoba przywożąca je ma obowiązek udokumentowanie zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna - powinna okazać dokument tożsamości.

PSZOK będzie czynny w poniedziałki w godz. 12-18 oraz w soboty w godz. 8-14.

Co można wywieźć do PSZOK-u?

• papier,
• metale i tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady bioodpady,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (tylko w oryginalnych opakowaniach i szczelnych),
• odzież i tekstylia,
• odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwie domowym, wytworzone podczas drobnych remontów,
• zużyte opony od samochodów osobowych,
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia wyżej wymienionych odpadów, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym, nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jabłonna lub nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

PSZOK nie przyjmuje:
• zmieszanych odpadów komunalnych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie stanowiących odpadów komunalnych;
• odpadów zawierających azbest;
• materiałów izolacyjnych: wełna mineralna, papa;
• części samochodowych;
• odpadów niezidentyfikowanego, niewiadomego pochodzenia i składu.