Jesteś tutaj:

Trwa realizacja zadań nr 5 i 6 w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data: 22.05.2020 r., godz. 14.27    1291
W związku uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Pięknej, Krótkiej, Jesionowej i Sosnowej (część zadania nr 6) rozpoczęły się prace przy budowie sieci. Wykonawca zaczyna prace budowlane od ul. Krótkiej i Pięknej. W następnej kolejności będzie wykonywał sieci w ulicy Jesionowej. 

Trwa realizacja zadania nr 5 p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w m. Chotomów”.