Jesteś tutaj:

Budujemy wodociąg na Modlińskiej

Data: 04.06.2020 r., godz. 14.43    1318
Gmina Jabłonna rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modlińskiej w Jabłonnie”. W ramach zadania zostanie wybudowane ponad 4 km sieci wodociągowej. Do nowej sieci zostaną podłączone między innymi: Przedszkole Gminne, Szkoła Podstawowa im. AK oraz Gminne Centrum Kultury.
Za sprawą budowanej przez Gminę sieci aż 163 nieruchomości zyska możliwość podłączenia do wodociągu. Co ważne, wśród budynków, które zasili nowy wodociąg znajdują się: Szkoła Podstawowa im. AK w Jabłonnie, Przedszkole Gminne oraz Gminne Centrum Kultury. Inwestycja wpłynie na komfort życia mieszkańców, jak również poprawi ich bezpieczeństwo w kontekście ochrony przeciwpożarowej.

Rozpoczęta w maju budowa sieci wodociągowej została podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich polega na budowie obwodowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modlińskiej w Jabłonnie. Zakres prac obejmuje również wykonanie odgałęzień sieci wodociągowej w ulicach bocznych, tj. ul. Piaskowej, ul. Parkowej, ul. Szkolnej oraz ul. Buchnik Las w celu umożliwienia jej dalszej rozbudowy. Drugie zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonnie.
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej to 4350 mb. Prace będą prowadzone po północnej i południowej stronie ul. Modlińskiej na odcinku od Urzędu Gminy do granicy z Warszawą. Większość prac budowlanych będzie wykonywana w technologii bezwykopowej (głównie w pasach zieleni między jezdnią a chodnikiem /ścieżką rowerową). Po wykonanych robotach nawierzchnie mają być odtworzone.

Inwestor: Gmina Jabłonna
Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z Wyszkowa
Termin realizacji inwestycji: 30 listopada 2020 r.
Koszt: 2 769 960,00 zł