Jesteś tutaj:

Trwa budowa nowych odcinków sieci wodno – kanalizacjnej

Data: 14.08.2018 r., godz. 14.07    1368
Dzięki budowie systemu sieci wodno-kanalizacyjnej mieszkańcy skorzystają z ulepszonego systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Poprawi się dostęp do wody pitnej i jej jakość oraz znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego. Zmniejszy się liczba ścieków trafiających bezpośrednio do gleby i zanieczyszczających ją oraz ich kłopotliwy transport samochodami asenizacyjnymi. Korzyści z realizowanego przez gminę projektu są ogromne, zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego.
Obecnie trwają prace końcowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Laguna (realizowane w ramach zadania nr 1). Odbywają się tu prace związane z montażem oraz płukaniem sieci. Budowę kanalizacji sanitarnej zakończono już na ulicy Świetlistej (zadanie nr 2). Na tym odcinku wykonawca przeprowadza inspekcję przy użyciu kamery. Sprawdzaniu podlega przede wszystkim drożność kanału oraz jego szczelność i prawidłowość wykonania spadków. Zaawansowane prace trwają na ulicy Spokojnej (zadanie nr 3). Trzeci odcinek sieci kanalizacyjnej jest już prawie na ukończeniu. W ramach tego samego zadania, na ulicy Promiennej, zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i w tej chwili systematycznie przyłączane są do niej posesje kolejnych mieszkańców. Również na ulicy Księżycowej zakończono budowę sieci. Trwają tam obecnie prace odtworzeniowe, bowiem wykonawca ma obowiązek po zakończeniu kontraktu doprowadzić stan drogi do stanu jaki zastał przed rozpoczęciem inwestycji.

Zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym postępuje realizacja zadania nr 11. W rejonie ulicy Kisielewskiego zakończono już budowę wodociągu i kanału sanitarnego natomiast rozpoczęto prace w ulicy stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Kisielewskiego i Ogrodową. Na tym odcinku układany jest kanał na relatywnie dużej głębokości, co wymusiło pompowanie wód gruntowych, znacznie spowalniające postęp prac. Na ulicy Polnej i Ogrodowej sieć kanalizacji sanitarnej jest jeszcze w budowie, ale wykonawca zbliża się do zakończenia robót. W rejonie ulic Jarzębinowej i Dolinowej (zadanie nr 10) została jeszcze do wykonania przepompownia ścieków. Aktualnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę, które spodziewamy się uzyskać jeszcze w tym miesiącu. Dzięki temu szybko i zgodnie z założonym terminarzem projektu zakończymy realizację kolejnego etapu robót.
Równie zaawansowane prace trwają przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie. Obecnie wykonywane tam są roboty dekarskie, termoizolacyjne oraz prace przy elewacjach i posadzkach. Wewnątrz budynku zamontowano odpowiednie filtry, które wymagają jeszcze wypełnienia materiałem filtracyjnym.

Zamontowano również zewnętrzne osadniki wraz z przepompownią na wodę z płukania filtrów. Częściowo są już także wykonane instalacje elektryczne i sanitarne. Dostarczono i zmontowano zestaw hydroforowy wraz z szafą sterowniczą, który będzie dostarczał uzdatnioną wodę do wodociągu. Wszystko wskazuje na to, że ten element projektu zostanie ukończony na przełomie 2018 i 2019 roku, przynosząc natychmiastowe i wymierne zyski w postaci zauważalnej poprawy jakości wody.