Jesteś tutaj:

Umowy na budowę kanalizacji podpisane!

Data: 29.08.2018 r., godz. 09.00    2886
Wójt Jarosław Chodorski podpisał w tym tygodniu dwie umowy na realizację Zadania 18, stanowiącego element projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
Zadanie 18 zostało podzielone na dwie części:

- część I: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w Jabłonnie” z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 r.

- część II: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonnie (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej)” z terminem realizacji do 22 czerwca 2019 r.

W ramach Zadania 18 zostanie wybudowany główny kolektor odprowadzający ścieki z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Jabłonnie, odprowadzający ścieki w kierunku oczyszczalni ścieków Czajka. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowane ok. 2,9 km kanałów grawitacyjnych i ok. 0,6 km rurociągów tłocznych. Łączna wartość inwestycji wyniesie 5 854 800 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego została również podpisana umowa na realizację niewielkich zakresów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stanowiących uzupełnienie wybudowanych w zeszłych latach odcinków sieci. W ramach tej umowy zostanie wybudowane ok. 100 mb kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej w Jabłonnie oraz ok. 110 mb sieci wodociągowej w ulicy Okólnej i Żwirki i Wigury w Chotomowie. Wartość umowy wynosi 246 000 zł, termin realizacji do 24 listopada 2018 r.

Wszystkie trzy umowy zostały podpisane z firmą PRIKNAUBER Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Legionowie.