Jesteś tutaj:

Tory przez Jabłonnę- NIE TĘDY DROGA!
informacja aktualizowana

Data: 24.11.2020 r., godz. 09.30    5228
Kampania informacyjna
Aktualizacja
10.12.2020 r.

Opona roweru przekreślona czerwonym półprzeźroczystym pasem i napis Wykręć swój sprzeciwKonwój rowerowy- stop kolei, która dzieli!

Trwają konsultacje w sprawie 3 wariantów linii kolejowej dużych prędkości, która ma przeciąć Powiat Legionowski- każde z rozwiązań zakłada zniszczenie terenów cennych przyrodniczo, turystycznie i rekreacyjnie!

Z inicjatywy Gminy Wieliszew w najbliższą niedzielę (13.12.2020 r.) o godz. 12:30 w kierunku Wieliszewskiej Trasy Crossowej, z różnych miejsc w powiecie legionowskim wyruszy konwój rowerowy.
Razem zaprotestujmy pokojowym przejazdem rowerami!


W naszej gminie ruszamy z dwóch punktów- Pałac w Jabłonnie i parking OSP w Chotomowie.

Szczegóły akcji w wydarzeniu! https://www.facebook.com/events/186183646487861/

Grafika: https://www.facebook.com/events/186183646487861/
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja
03.12.2020

Weź udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym
7 grudnia 2020 r. o godz. 18:30 odbędzie się spotkanie online w ramach konsultacji społecznych dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu i do wyrażenia sprzeciwu wobec wariantowi 3!

Niech będzie nas jak najwięcej!


Organizatorem spotkania jest Databout sp. z o.o. .

Do spotkania można dołączyć klikając w link znajdujący się na https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

konsultacje społeczne związane z budową linii szybkiej kolei na odcinku Warszawa wsch- NasielskWEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
NIE! dla budowy szybkiej linii kolejowej przez zielone tereny Gminy Jabłonna

Państwa opinia jest najważniejsza, prosimy o wypełnienie ankiety: 
https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne


Kilka dni temu PKP skierowały do konsultacji społecznych 3 warianty przebiegu dla rozbudowy linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk. Wariant 3 negatywnie ingeruje w tereny Gminy Jabłonna, a naszym Mieszkańcom nie przynosi żadnych korzyści, wręcz przeciwnie przynosi negatywne skutki.

 W propozycji kolei nie wskazano budowy stacji PKP służącej mieszkańcom. Nowa linia kolejowa ingeruje w dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne i w nową infrastrukturę.

 Rozbudowa linii kolejowych w tym miejscu ogranicza tak lubiany i ceniony przez nas dostęp do Wisły. To miejsce gdzie możemy w ciszy relaksować się i cieszyć walorami przyrody.

 Przebiega bezpośrednio przy chronionym obszarze Kampinoskiej Doliny Wisły NATURA 2000 – z unikatową w skali europejskiej florą i fauną.

 Linia miałaby zostać poprowadzona przez ogrody pałacowe w Jabłonnie.

 Linia wiedzie przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz przez Rezerwat Jabłonna, zaburza zwarty kompleks objęty formami ochrony przyrody. Tereny stanowiące o „zielonym” charakterze Gminy Jabłonna.

 Przecina nowopowstałe ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne pisze i rowerowe.

 Trasa przecina kompleksy leśne stanowiące o „zielonym” charakterze Gminy Jabłonna.

 Linia przetnie drogę wojewódzką DW630 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego oraz zablokuje plany związane z budową Trasy Mostowej – Mosty dla Regionów.

 Szybka linia odetnie wsie zachodnie od Jabłonny i Chotomowa.

 Linia przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych, zniweczy wspólne, działania kilku samorządów związane z przebudową wałów przeciwpowodziowych.


Proszę Państwa o przysyłanie swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących powyższego tematu na e-mail: wojt@jablonna.pl


Wariant 3:
Warszawa Praga – Jabłonna – Czarnowo – Miękoszynek- Nasielsk – zakłada pominięcie Legionowa i przerzucenie linii na zielone tereny gminy Jabłonna.

Wariant 2:
Warszawa Praga – Legionowo przy Centrum Szkolenia Policji – Skrzeszew – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka – Nasielsk zakłada ingerencję w tereny Legionowa, proponowana linia przebiega przez Bukowiec, Grudzie, Centrum Szkolenia Policji.

Wariant 1:
Warszawa Praga – Legionowo – Wólka Kikolska – Cegielnia Psucka - Nasielsk proponowana linia zakłada na terenie Legionowa budowę drugiego toru linii kolejowej nr 10 Legionowo – Wieliszew z ewentualną możliwością przedłużenia drugiego toru w kierunku Tłuszcza.

Wypełnij ankietę, zadecyduj o najkorzystniejszym rozwiązaniu
https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne