Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Informacje o planach miejscowych w trakcie sporządzania

1048

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Kordeckiego, Lipowej i Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Chotomowie:

1)     Tekst projektu planu miejscowego – projekt uchwały

2)     Rysunek projektu planu miejscowego

3)     Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

 

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola:

1)    Tekst projektu planu miejscowego – projekt uchwały

2)    Rysunek projektu planu miejscowego

3)    Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

 

Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu w/w projektów planów miejscowych należy składać na formularzu, który można pobrać pod adresem:

https://bip.jablonna.pl/art,963,akt-planowania-przestrzennego-zmiana-sporzadzenie-konsultacje-projektu