Jesteś tutaj:

Praktyki zawodowe w Urzędzie Gminy Jabłonna

2293
OGÓLNY OPIS:
Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Urzędzie Gminy wymaganych przez regulaminy szkół i uczelni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o możliwość odbycia praktyki skierowane do Wójta Gminy Jabłonna.
2. W podaniu może być sugerowany Wydział/Referat/Biuro, w którym Praktykant chciałby odbyć praktykę,
• należy wskazać okres praktyki (liczbę tygodni / miesięcy, np. 3 tyg.),
• należy wskazać miesiąc w którym praktyka powinna się odbyć / zacząć, np. czerwiec),
• należy wpisać numer telefonu kontaktowego.
3. Umowa z uczelni w 2 egzemplarzach,
• dokumenty wymagane przez szkołę lub uczelnię np. oświadczenia, porozumienia,
• klauzula, że praktyka jest bezpłatna,
• informacja o ubezpieczeniu praktykanta.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta - kancelarii, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, parter.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Obsługi Urzędu, tel. 22 76 77 300

OPŁATY:------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
2 tygodnie.

TRYBY ODWOŁAWCZE: ----------------------------------------------------------------------

UWAGI:-----------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA: --------------------------------------------------------------------------