Jesteś tutaj:

Dzierżawa/najem nieruchomości gminnej

1766
WYMAGANE DOKUMENTY:
a) wypełniony wniosek o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej
b) załącznik graficzny z zaznaczonym obszarem do dzierżawy.


OPŁATY:
Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Jabłonna - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(Ip., pok. 23, tel. 22 76 773 11/16).

UWAGI:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki czasowego zajęcia (np. opinii policji, straży pożarnej itp.).

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),Do pobrania:
Wniosek (.doc)