Jesteś tutaj:

Najem, zamiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna

1939
OGÓLNY OPIS:
Aby wniosek został rozpatrzony, należy złożyć go w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Jabłonna - Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Zegrzyńska 1, tel. 22 7673383.

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).
2. Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jabłonna na lata 2011 – 2015.

TERMIN ODPOWIEDZI:
2 miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY:
W ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma można odwołać się do Wójta Jabłonny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek.
Dokumenty zakreślone we wniosku

OPŁATY:
Bez opłat


Do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej (.pdf)
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu mieszkaniowego (.pdf)