Jesteś tutaj:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

1456
OGÓLNY OPIS:
Przed podłączeniem się do gminnej sieci wodociągowo/kanalizacyjnej niezbędne jest uzyskanie warunków technicznych.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Jabłonna - Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Zegrzyńska 1, tel. 22 7673383.

PODSTAWA PRAWNA:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jabłonna.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowo/kanalizacyjnej.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. 1 egz. kopii aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych z zaznaczeniem granicy nieruchomości*.

* w przypadku składania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu pn. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I, do wniosku nie trzeba dołączać kopii aktualnej mapy.


Do pobrania:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (.doc)