Jesteś tutaj:

Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

1325

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek,
2. Dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
4. Skompletowany dokument złóż w Biurze Obsługi Interesanta lub wyślij pocztą,
5. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr. 77 poz.687)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

OPŁATY:
Opłata skarbowa – 82 zł

Opłatę można wnieść:
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. nr 29, tel. 22 767 73 39

Do pobrania:
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa uznawanej za agresywną (.pgf)