Jesteś tutaj:

Koronawirus- informacje dotyczące gminy Jabłonna- informacja aktualizowana

10677

31.03.2020 r., godz. 14:50

Zgodnie z informacją otrzymaną od przewoźnika - firmy Polonus, od 1 kwietnia br. zostaną, do odwołania, zawieszone przejazdy linii komercyjnych w naszej gminie. Linie lokalne L34, L41 i L49 (obsługiwane przez tę samą firmę) będą jeździć tak jak dotychczas wg. świątecznego rozkładu jazdy.

31.03.2020 r., godz. 14:30

Od jutra wejdą nowe obostrzenia dotyczące walki z koronawirusem. Ograniczenia będą dotyczyć między innymi poruszania się nieletnich, zakupów w sklepach (liczby klientów w sklepach, aptekach i na poczcie), dostępu do parków, w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Więcej informacji podamy po publikacji stosownego rozporządzenia.


30.03.2020 r., godz. 15:04
Dezynfekcja wiat przystankowych

W ramach działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, Gmina Jabłonna na najbliższy wtorek (31 marca) zaplanowała dezynfekcję wiat przystankowych i miejsc przystankowych.


30.03.2020 r.,godz. 11:07

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski
W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty.

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków. 


30.03.2020 r.,godz. 7:50

Komunikat GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, działając na podstawie § 10 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawiadamia, że w dniach:

• 30 marca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 8-18
• 31 marca 2020 r. (wtorek) w godzinach 8-16

udostępnia specjalny pojemnik, w którym można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami w zakresie ustalenia prawa do:

- zasiłku rodzinnego
- świadczenia wychowawczego (500+)
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
- świadczenia rodzicielskiego (kosiniakowe)
- zasiłku pielęgnacyjnego
- świadczenia pielęgnacyjnego
- specjalnego zasiłku opiekuńczego
- funduszu alimentacyjnego
- dodatku mieszkaniowego

- dodatku energetycznego

Wnioski są udostępnione w wejściu do siedziby Działu Pomocy Rodzinie.

WYPEŁNIONE WNIOSKI ORAZ INNE DOKUMENTY NALEŻY WRZUCIĆ DO UDOSTĘPNIONEGO POJEMNIKA.

Informujemy, iż wnioski można również pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.gops.jablonna.pl. Informujemy, iż wnioski można składać również drogą elektroniczną przez e puap lub epmatię albo listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Informujemy, iż zaświadczenia i inne wymagane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosków na czas wprowadzonych ograniczeń można przesłać za pomocą e-maila: gops@jablonna.pl

Pracownicy Ośrodka są dostępni i służą telefoniczną pomocą pod nr tel.:
22 506 61 67; 22 506 61 66; 22 506 61 65
22 506 61 70; 22 506 61 71; 22 506 61 72

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka prosimy o ograniczenie wizyt do minimum konieczności oraz zachowanie szczególnych i wymaganych środków ostrożności.


28.03.2020 r.,godz. 17:05

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, specjalista z zakresu mikrobiologii i wirusologii odpowiada na kolejne pytania mieszkańców gminy Jabłonna25.03.2020 r. godz. 16:22 

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy z terenu Gminy Jabłonna,
sytuacja z którą przyszło nam się zmagać, odciska coraz głębsze piętno na życiu gospodarczym naszego Kraju.
Setki tysięcy polskich przedsiębiorstw znajdują się dzisiaj w wyjątkowo ciężkim położeniu. Problem ten dotyka również naszej Gminy.
Dlatego opracowujemy pakiet wsparcia dla naszych lokalnych przedsiębiorstw.
Informujemy jednocześnie, że w ramach obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość składania wniosków o ulgi w podatkach i opłatach.
Prosimy o przesyłanie wniosków na adres mailowy: urzad@jablonna.pl
Pozwoli to ocenić skalę wyzwań przed jakimi Państwo stoją i będzie niezwykle pomocne w koordynacji naszych dalszych działań.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom którzy aktywnie włączają się w pomoc mieszkańcom naszej Gminy.

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

WNIOSKI W LINKU


25.03.2020 r. godz. 14:13

Zawieszenie działalności żłobków do 10 kwietnia 2020 r. 
Działając na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego, Wójt Gminy Jabłonna polecił zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna przez wszystkie podmioty w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

24.03.2020 r. godz. 21:35

Szanowni Państwo,

Proszę o stosowanie od dnia 25.03.2020r. nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony przed koronawirusem m.in.:

- ograniczenie w przemieszczaniu się (z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu i załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego);
- ograniczenie w ilości osób podróżujących środkach publicznego transportu do połowy miejsc siedzących;
- całkowity zakaz zgromadzeń (oprócz spotkań z najbliższymi);
- ograniczenie do 5 osób w trakcie uroczystości religijnych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna


24.03.2020 r. godz. 13:52 

Punkty Dezynfekcji Rąk zostały rozmieszczone w dniu 23.03.2020 na terenie naszej gminy przez pracowników UG Jabłonna, druhów i druhnę (zuch dziewczyna!!!) z OSP Chotomów i członków Rezerwowej Listy Ochotników Gminy Jabłonna. Punkty te przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy nie mają możliwości umycia rąk a są zmuszeni przemieszczać się po terenie gminy. Jednocześnie zwracamy się z apelem o pozostawanie w domach i możliwie jak najdalej idące ograniczenie przebywania na zewnątrz- to najskuteczniejszy środek by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Przypominamy o nowych obostrzeniach, które wejdą w życie 25 marca będą obowiązywać do 11 kwietnia 2020 r. na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje podamy po publikacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. Obostrzenia dotyczą przemieszczania się, komunikacji publicznej oraz zakazy wychodzenia z domów poza niezbędnymi sytuacjami.


24.03.2020 r. godz. 10:15 

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przy współpracy z środowiskiem reprezentującym stacje kontroli pojazdów, m.in. Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą Kontroli Pojazdów (PISKP), przygotował wykaz „dobrych praktyk”, które mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie sytuacji negatywnych, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także posiadaczy i właścicieli pojazdów.

Proponuje się:
1. Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą.
2. Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenie diagnosty związane z wykonaniem bada.
3. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej.
4. Jeśli kilku użytkowników oczekuję na badania techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe.
5. Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

23.03.2020 r. godz. 16:40 

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu okresu zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach i szkołach do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie, od dnia 25 marca 2020 r. przedszkola i szkoły zostały formalnie zobowiązane do prowadzania kształcenia zdalnego, którego realizację gminne placówki, stosując się do apeli MEN i władz Gminy oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, rozpoczęły już w poprzednim tygodniu.

Więcej informacji TU

22.03.2020 r. godz. 19:57

Szanowni Państwo, przed chwilą otrzymałem informację o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w gminie Jabłonna.
Upraszam wszystkich o pozostanie w domu i stosowanie się do zaleceń władz i stosownych służb.
Będę podawał niezbędne informacje. 

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna


20.03.2020 r., godz. 20:56

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

20.03.2020 r., godz. 16:06

Całodobowa LINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, Gmina Jabłonna uruchomiła pod numerem 22 506 61 69 całodobową LINIĘ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO.


19.03.2020 r., godz. 13:25

Na czym polega kwarantanna
- informacja Ministerstwa Zdrowia


19.03.2020 r., godz. 11:50

Place zabaw zamknięte do odwołania

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców i informacjami o korzystaniu z tych obiektów w grupach, w celu przeciwdziałania tworzenia się warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa place zabaw w gminie Jabłonna będą zamknięte do odwołania. Place zabaw będą zamknięte od piątku 20 marca 2020 r. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o stosowanie się do powyższej decyzji.

18.03.2020 r.,godz. 14:50


18.03.2020 r.,godz. 14:25

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, specjalista z zakresu mikrobiologii i wirusologii odpowiada na pytania mieszkańców gminy Jabłonna18.03.2020 r., godz. 11:18 

Zamknięta połowa POP-ów

Od wtorku, 17 marca do odwołania 12 z 22 Punktów Obsługi Pasażerów WTP jest nieczynnych. Zostały także zmienione godziny otwarcia części pracujących punktów.

Czynnych jest 10 punktów – przy ul. Żelaznej 61, na stacjach M1: Służew, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Młociny, na stacji M2 Dworzec Wileński. Zmieniły się też godziny otwarcia niektórych POP-ów.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ZTM

18.03.2020 r., godz. 09:50 

Ważne kontakty związane z koronawirusem:

• +48 22 560 16 00 - specjalna linia telefoniczna ZUS: jeśli szukasz informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
• 800 190 590 - całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: jeśli nie wiesz jak postępować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem
• +48 22 523 8880 - infolinia MSZ: jeśli szukasz informacji dotyczących możliwości przekraczania granic

17.03.2020 r., godz. 16:12 16.03.2020 r., godz. 15:32

APEL Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.


16.03.2020 r., godz. 13:57

Tworzymy listę rezerwową ochotników gotowych nieść pomoc osobom w potrzebie w naszej gminie. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres wojt@jablonna.pl
Prosimy o podanie danych kontaktowych i miejsca zamieszkania – to istotne z punktu widzenia koordynacji naszych dalszych działań.
Bardzo dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia osób chętnych by wspomóc działania Urzędu Gminy Jabłonna.


16.03.2020 r., godz. 10:47

Świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów z Gminy Jabłonna w ramach programu stomatologicznego, realizowane gabinetach Duo-Dental w Dąbrowie Chotomowskiej i Marta-Dent w Jabłonnie, zostaje zawieszone do odwołania.


16.03.2020 r., godz. 10:08

GOSPODARKA ODPADAMI
Odbiór odpadów sprzed posesji będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie mogą zdarzać się drobne opóźnienia w odbiorze odpadów z uwagi na braki kadrowe pracowników związane z obecną sytuacją w kraju. Prosimy o wyrozumiałość. 

Od 16.03.2020 r. przy odbiorze odpadów będą rozprowadzane harmonogramy odbioru odpadów na okres od kwietnia do końca grudnia br. nowe harmonogramy dostępne są również TU.

W przypadku nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem reklamacje można zgłaszać do firmy MS-EKO pod numer telefonu 512 296 097 lub mail sook@jablonna.pl 

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chotomowskiej 61 C w Jabłonnie został czasowo zamknięty. 

We wszystkich sprawach związanych z systemem odbioru odpadów komunalnych prosimy o kontakt mail: sook@jablonna.pl 


OCHRONA ŚRODOWISKA
Poradnik zgłaszania najpopularniejszych interwencji z zakresu ochrony środowiska znajduje się pod linkiem ZGŁASZANIE INTERWENCJI

Wyjazdy w teren związane m.in. z wnioskami/zgłoszeniami na usuniecie drzew oraz dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zostały zawieszone, w związku z powyższym terminy załatwienia spraw ulegną wydłużeniu. Za utrudnia przepraszamy.

Kontakt mail: srodowisko@jablonna.pl


14.03.2020 r., godz. 19:42 
14.03.2020 r., godz. 13:38

Osoby z terenu gminy Jabłonna w przypadku objęcia kwarantanną mogą uzyskać pomoc pod numerami telefonów 22 506 61 73 i 508 170 013.


14.03.2020 r., godz. 13:10

Osoby, którym jeszcze nie została doręczona decyzja podatkowa, informujemy, że I rata podatku jest płatna w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


14.03.2020 r., godz. 09:10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.


13.03.2020 r., godz. 21:40

Apel Wójta Gminy Jabłonna do Mieszkańców


14.03.2020 r., godz. 09:08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.


13.03.2020 r., godz. 21:41 


13.03.2020 r., godz. 15:52

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną do odwołania nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady we wszystkich punktach bezpłatnych porad prawnych.
W sprawach nagłych prosimy o kontakt mailowy pod adresem pomocprawna@powiat-legionowski.pl


13.03.2020 godz. 09:50

W związku z zamknięciem Gminnego Ośrodka kultury na okres 2 tygodni, informujemy, że konsultacje w Centrum Profilaktyki są odwołane na ten czas. W sytuacji nasilających się stanów zagrażających życiu i zdrowiu prosimy kontaktować się z PZP EDUCATIO 505-476-656 gdzie będzie można odbyć wizytę on-line. Interwencje są dostosowywane dla bezpieczeństwa Nas Wszystkich


13.03.2020 godz. 09:43

Informacje o awariach oświetlenia ulicznego, wodociągu i kanalizacji możecie Państwo zgłaszać telefonicznie do Wydział Gospodarki Komunalnej pod numer telefonu 22 767-33-82


13.03.2020 godz. 09:10

Od 13 marca do odwołania nie będzie działał Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, od dnia 12 marca do 25 marca nie będą dokonywane odczyty w terenie. Faktury będą sukcesywnie wystawiane z poziomu biura zaliczkowo lub na podstawie dotychczas podanych odczytów.
Za ewentualne opóźnienia w wystawianiu faktur przepraszamy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel: 22/ 767-33-80.


12.03.2020 r., 15:54

Szanowni Mieszkańcy,
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w instytucjach publicznych do niezbędnego minimum.

Zgodnie z rekomendacjami Rządu, pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna będą pracowali w okrojonym składzie i zakresie- częściowo zdalnie.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o:
- ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum,
- załatwianie WYŁĄCZNIE takich spraw urzędowych, które nie mogą czekać,
- kontakt z Urzędem za pośrednictwem maili i telefonów (kontakty znajdują się na https://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/60/),
- uiszczanie opłat drogą elektroniczną (np. podatki- na decyzjach podatkowych znajduje się informacja o numerze konta, na które należy wpłacić podatek; opłaty za odbiór odpadów również na konta indywidualne).

W związku z zaistniałą sytuacją oraz ze względu na fakt, że pracę w jednostkach organizacyjnych gminy może świadczyć mniejsza liczba pracowników, prosimy o wyrozumiałość, jeżeli terminy załatwiania spraw ulegną wydłużeniu.


12.03.2020 r., godz. 15:11


12.03.2020 godz. 15:0112.03.2020 godz. 11:12

Informacja GOPS w Jabłonnie

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa, dział pomocy rodzinie (tj. 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karty) zostaje zamknięty dla interesantów. W ograniczonym zakresie jest dostępny dział pomocy środowiskowej (pomoc społeczna).
W miarę możliwości kontakt osobisty z urzędnikami prosimy zamienić na inny dostępny (pisemny, telefoniczny lub mailowy). Zalecamy składanie wniosków drogą elektroniczną (platforma e-PUAP).
Wszelkie informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

22 506-61-67 (500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, karty)
22 506-61-73 (pomoc społeczna)
e-mail: gops@jablonna.pl

Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższej rekomendacji, gdyż takie odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić Państwa i obsługujących pracowników przed ewentualnym zakażeniem.


12.03.2020 godz. 10:00

Kompleks sportowy "Orlik" w Jabłonnie od 12 marca do odwołania został zamknięty. 

12.03.2020 godz. 08:50

W związku z obecną sytuacją, zachęcamy Państwa do opłacenia podatków drogą elektroniczną. Na decyzjach podatkowych, które Państwo otrzymujecie, znajduje się informacja o numerze konta, na które należy wpłacić podatek.

11.03.2020 r., godz. 14:58

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie z Filią w Chotomowie będzie zamknięta dla czytelników od 12 marca do 27 marca 2020 r.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne zostaną zamknięte dla czytelników od 12 marca 2020 r.


11.03.2020 r., godz. 14:40

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem od czwartku 12 marca dostęp do Urzędu Gminy Jabłonna zostanie ograniczony (dotyczy zarówno budynku przy ul. Modlińskiej 152 i Zegrzyńskiej 1). 
Mieszkańcy, którzy przyjdą do urzędu, wejdą jedynie do holu budynku, w którym znajduje się biuro obsługi interesanta. Pozostała część budynku do odwołania zostanie zamknięta dla osób z zewnątrz.


11.03.2020, godz. 13:4403.11.2020, godz. 11:58

Gminne Centrum Kultury. Dzisiaj do końca dnia zajęcia będą się odbywały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Natomiast od jutra (12 marca) wszystkie sekcje, zaplanowane wydarzenia, świetlica i basen (w ośrodkach kultury w Jabłonnie, Chotomowie, Skierdach) do 29 marca zostają odwołane.

11.03.2020 godz. 11:10


W związku z informacją Premiera RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych na 2 tygodnie, do godz. 13:00 przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące zamknięcia placówek oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych w gminie Jabłonna.