Jesteś tutaj:

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Data: 29.01.2020 r., godz. 08.51    433
Wójt Gminy Jabłonna stosownie do dyspozycji zawartych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej http://ug.jablonna.ibip.pl/public/, na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących działki nr 196/22, 196/23, nr 1163/2 wieś Chotomów.

Informacji i wyjaśnień o przedmiotowych nieruchomościach udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Jabłonna - pok. nr 23 (l piętro)
tel. 22-767 73 16/11.