Jesteś tutaj:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Komiks pt.: Opowieści o wielkich postaciach Gminy Jabłonna

Data: 14.02.2020 r., godz. 12.43    261
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chotomowie złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tytuł zadania: Opowieści o wielkich postaciach Gminy Jabłonna.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.