Jesteś tutaj:

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna dotycząca projektów uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 21 grudnia 2020 r.

Data: 11.12.2020 r., godz. 14.00    424
Jabłonna 11.12.2020 r.

BRG.0002.XXIV.1.2020

Radni Gminy Jabłonna
oraz Uczestnicy XXIV
Sesji Rady Gminy Jabłonna

Nawiązując do zaproszenia na XXIV Sesję Rady Gminy Jabłonna w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) godz.14-ta, przekazanego pismem znak: BRG. 0002.XXIV.2020 z dnia 04.12.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 94/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11grudnia 2020 r. przekazuję projekty uchwał przewidziane do rozpatrzenia jako punkty:
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Jabłonna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1269/27 położonej we wsi Jabłonna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 100/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Granitowej i Kwarcowej w Trzcianach,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północnej części wsi Janówek Drugi,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowej części wsi Dąbrowa Chotomowska,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr L/442/2006 z 22 marca 2006 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2021.

Tym samym dotychczasowa numeracja pozostałych punktów porządku obrad automatycznie ulegnie zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński