Jesteś tutaj:

Informacja o sesji Rady Gminy Jabłonna 22 lutego 2021 r.

Data: 15.02.2021 r., godz. 09.30    205
Najbliższa sesja Rady Gminy Jabłonna odbędzie się w poniedziałek, 22 lutego o godz. 14:00.

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) sesje Rady Gminy mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
Sesja Rady Gminy odbędzie się w trybie zdalnym. W związku z wyżej wymienioną ustawą mogą Państwo, sprawy które chcielibyście przedstawić na sesji, kierować na adres rada@jablonna.pl do poniedziałku 22 lutego do godz. 12:00.