Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

WYKAZ nr 3/2023 NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZOYCH DO ZBYCIA

Data: 07.02.2023 r., godz. 00.00    465
WÓJT GMINY JABŁONNA
informuje o wywieszeniu wykazu nr 3/2023 z dnia 06.02.2023 r. nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899 ze zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Jabłonna, na okres 21 dni, został zamieszczony wykaz nr 3/2023 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Jabłonnie).