Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

WYKAZ nr 2/2023 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZOYCH DO ZBYCIA

Data: 07.02.2023 r., godz. 00.00    390
WÓJT GMINY JABŁONNA
informuje o wywieszeniu wykazu nr 2/2023 z dnia 02.02.2023 r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021.1899 ze zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Jabłonna, na okres 21 dni, został zamieszczony wykaz nr 2/2023 dotyczący przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej (działka ewid. nr 990/13 o pow. 68 m2 i 992/20 o pow. 31 m2 położone we wsi Chotomów).