Jesteś tutaj:

Nie daj się osteoporozie poprzez aktywność fizyczną

Data: 29.08.2019 r., godz. 11.00    651
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania:
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tytuł zadania: Nie daj się osteoporozie poprzez aktywność fizyczną. .

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.