Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

629
Data wydarzenia: 20.05.2019 r., godz. 16.30

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019, poz. 506) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, w dniu 20 maja 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Dane na podstawie arkuszy organizacji roku szkolnego placówek.
4. Uwarunkowania prawne umożliwiające zmianę nawierzchni boiska piłkarskiego przy SP nr 1 w Chotomowie z naturalnej na sztuczną.
5. Przedstawienie informacji na temat dowozu uczniów do szkół.
6. Informacja UG na temat postępu prac przy budowie hali sportowej i przedszkola gminnego oraz postępu prac nad projektowaniem i budową nowej szkoły w Jabłonnie.
7. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji
8. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
9. Sprawy różne w tym m.in. informacja nt. pracy szkół we wrześniu 2019 r., współczynnik zmianowości i ewentualne potrzeby szkół.
10. Przyjęcie protokołu.
11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Tomasz Rybałko