Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

594
Data wydarzenia: 21.05.2019 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019, poz. 506) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 21 maja 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 12.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Budynki komunalne w Gminie Jabłonna, stan techniczny, realizowane i projektowane prace remontowe.
5. Informacja Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego związana z bieżącym etapem opracowania dokumentów planistycznych.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu.
8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański