Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

1268
Data wydarzenia: 20.08.2018 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, w dniu 20 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00
w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjnej – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przygotowanie do akcji „sprzątanie świata”.
4. Dojazd dzieci do szkół.
5. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, które są sprawy z zakresu działania komisji.
6. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
7. Przyjęcie protokołu.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego
Zenon Chojnacki