Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

1418
Czas trwania wydarzenia: od: 20.08.2018 r., godz. 16.00 do: 20.08.2018 r., godz. 22.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz.994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 20 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ - o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie komisji ws. prowadzonych inwestycji oświatowych i przeprowadzonych remontów (objazd po obiektach).
4. Przedstawienie informacji urzędu ws. przygotowania i organizacji Festiwalu Sołectw Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego na terenie gminy Jabłonna.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności szkół w minionym roku szkolnym.
6. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
7. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Arkadiusz Syguła