Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Budżetowej

1274
Czas trwania wydarzenia: od: 21.08.2018 r., godz. 14.00 do: 21.08.2018 r., godz. 22.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetowej, w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek / o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjnej – nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych pod rozwagę Rady podczas LIX sesji w dniu 22.08.2018r.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
Witold Modzelewski