Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

1236
Data wydarzenia: 21.08.2018 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Wnioski do budżetu na 2018 rok kierowane przez Komisję Rozwoju.
5. Informacja nt. realizacji projektów i wykonania wodociągów i kanalizacji w Gminie Jabłonna.
6. Bieżący stan projektów oświetlenia ulic w gminie w Jabłonnie oraz przebieg realizacji modernizacji oświetlenia w technologii LED (zgodnie z uchwalonym budżetem).
7. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rozwoju
mgr Marek Zieliński