Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

REALNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY JABŁONNA

Data: 30.04.2020 r., godz. 17.18    4060
Zachowanie ciągłości i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstw działających na terenie naszej gminy jest sprawą kluczową dla całej naszej społeczności. To jeden z podstawowych warunków rozwoju, dobrobytu i utrzymania miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Wójt wraz z Radą Gminy przygotował pakiet wsparcia dla przedsiębiorców z Gminy Jabłonna. To realne, konkretne środki których celem jest rzeczywista i wymierna pomoc.


Wsparcie dla przedsiębiorców z Gminy Jabłonna ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

1. Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości – zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od kwietnia do grudnia 2020 roku.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:
- brak zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 29 lutego 2020 roku
- złożenie informacji określonych uchwałą nr XVII/217/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/217/2020 - w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 (wersja edytowalna)

W celu uzyskania zwolnienia niezbędne jest również złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości- DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 (osoby prawne) lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 (osoby fizyczne).


2. Przedsiębiorca będący najemcą lub dzierżawcą nieruchomości – umorzenie podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla właściciela, pod warunkiem obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy co najmniej o kwotę umorzenia.
Umorzenie może dotyczyć wyłącznie zaległości. Wymagany indywidualny wniosek oraz dokumenty potwierdzające obniżenie czynszu: aneks do umowy dzierżawy.

3. Przedsiębiorcy, którzy działalność prowadzą na gruntach bądź w lokalu należącym do Gminy Jabłonna – zwolnienie z czynszu .

4. Umorzenie, odroczenie i inne ulgi w podatkach lokalnych, w tym od środków transportowych - na indywidualny wniosek- https://www.jablonna.pl/aktualnosci/720/
Wniosek o przyznanie ulgi_docx
Wniosek o przyznanie ulgi_pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym_docx
Oświadczenie o stanie majątkowym_pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis_xls

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis_pdf