Jesteś tutaj:

Rusza rekrutacja do projektu „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

Data: 26.08.2020 r., godz. 10.00    677
Od 1 do 30 września 2020 r. będzie trwała rekrutacja do Projektu „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”.
Przez cały wrzesień będzie trwała rekrutacja do projektu „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” realizowanego przez Gminę Jabłonna w przedszkolach gminnych w Jabłonnie i w Chotomowie.

Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna. Dzięki podpisanej umowie wprowadzona zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. To z kolei pomoże w wyrównywaniu deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach zadania dzieci z gminnych placówek skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych. Natomiast nauczyciele skorzystają z kursów podnoszących ich kompetencje, doskonalących umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup i montaż infrastruktury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz placówek.

Projekt będzie realizowany w obydwu gminnych placówkach, w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Wartość projektu wyniesie 334 655 zł z czego wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych 247 955 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskacie Państwo u Dyrektorów Przedszkoli.

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 30 września 2020 r.Projekt „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” o numerze RPMA.10.01.04-14-c500/19-00, realizowanym w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Poddziałania 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020