Jesteś tutaj:

Trwa rekrutacja do projektu „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

Data: 28.09.2020 r., godz. 13.05    129
Trwa rekrutacja do projektu „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” realizowanego przez Gminę Jabłonna w przedszkolach gminnych w Jabłonnie i w Chotomowie.
"Przyjazne przedszkola" to kompleksowy projekt, dedykowany zarówno dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i wszystkim przedszkolakom. W ramach realizacji zadania w gminnych przedszkolach w Jabłonnie i w Chotomowie będą prowadzone dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia dla dzieci. Do placówek trafią nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie placów zabaw. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli gminnych przedszkoli. Wszystkie działania projektowe, pozwolą zapewnić dzieciom jeszcze lepszą opiekę i naukę w gminnych przedszkolach.

Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna. Dzięki podpisanej umowie wprowadzona zostanie dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. To z kolei pomoże w wyrównywaniu deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach zadania dzieci z gminnych placówek skorzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych. Natomiast nauczyciele skorzystają z kursów podnoszących ich kompetencje, doskonalących umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup i montaż infrastruktury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz placówek.

Projekt będzie realizowany w obydwu gminnych placówkach, w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Wartość projektu wyniesie 334 655 zł z czego wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych 247 955 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskacie Państwo u Dyrektorów Przedszkoli.